Categoriau

Cylchlythyr

celf

Amdanom ni

      Shwl Di Mwl

Sefydlwyd yn 1992 - mae Shwldimwl wedi ei lleoli ger bentref Llanboidy yng Ngorllewin Cymru

Er ein bod yn arbenigo mewn cynllunio ac argraffu crysau, mae hefyd gennym nwyddau eraill sy'n arbennig i Shwldimwl fel ein posteri cyfyngedig, cardiau cyfarch ac hefyd lluniau gwreiddiol gan Jayne Young

Argraffu - Mae'r cynlluniau i gyd yn wreiddiol ac wedi eu dylunio'n arbennig i Shwldimwl.  Defnyddiwn y dull sgrîn-sidan o argraffu, ac mae pob crys wedi argraffu gyda llaw yn ein gweithdy bach sy'n golygu bydd pob crys yn amrywio ychydig ac yn gyfyngedig.  

Nifer - Dim ond nifer bychan o bob cynllun sy'n cael ei hargraffu - rhwng 12 ac i fyny hyd at tua 200

Gwaith Argraffu i Eraill - Os hoffech chi gael pris am waith argraffu cysylltwch â ni - mae gennym lleiafrif o 12/cynllun

Cardiau Cyfarch/Posteri - Mae'r dyluniadau i gyd yn arbennig i Shwldimwl ac mi allwn gynnig telerau arbennig i siopau os am gadw ein cardiau

Siopau - Mae ein crysau ar gael o Awen Teifi yn Aberteifi ac o Oriel Rhiannon, Tregaron

Pêldroed Cymru - Ers 2006 rydym wedi cynhyrchu nwyddau arbennig Peldroedcymru.com

 

          

Sioesau Ffasiwn

   Os hoffech chi gynnal sioe ffasiwn Shwl Di Mwl yn eich ysgol

cysylltwch â ni am Becyn Gwybodaeth.

 

Cysylltu

   Ffôn:  01994 448 626

Sarnau, Llanboidy, Hen Dy Gwyn, Sir Gar, SA34 0EX

  sales@shwldimwl.com


Basged Siopa  

(gwag)

Cludiant £0.00
Cyfanswm £0.00

Basged Siopa Prynu

PayPal